Nota de informare

destine-broker

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest formular este intocmit in baza Regulamentului European nr 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea datelor personale denumite in continuare „Date” de catre DESTINE Broker, în calitate de operator independent sau operator asociat. Esenta acordurilor incheiate o reprezinta colaborarea dintre Broker si Asigurator in vederea emiterii de oferte asigurare , emitere polite, administrare polite.

DESTINE Broker va prelucra date personale constand in, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

 Scopurile prelucrarii Datelor sunt generate de  activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si constau in urmatoarele:

           Scop consultanta/ofertare/emitere contract asigurări/recoamdari/intermediere – Societatea va prelucra Datele  în scopul oferirii de consultanta specifica domeniului asigurarilor, obținerii oferte de asigurare de la societățile de asigurare partenere, emiterii contractelor de asigurare.

           Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune, consultanta– Societatea va prelucra Datele în scopul administrarii polițelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz: Contractul/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul DESTINE Broker, indeplinirea obligațiilor legale, indeplinirea intereselor legitime in contextul desfasurarii obiectului de activitate ale DESTINE Broker, consimțământul persoanei vizate, unde este cazul.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către: furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (PAID, societăți de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura), autorități de stat.

Datele vor fi stocate/arhivate de catre DESTINE Broker pe o perioada de 10 ani de zile de la data emiterii ofertei/politei de Asigurare/deschiderii dosarului de dauna, sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră in cazul datelor cu caracter personal care privesc sănătatea persoanei vizate.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate sau la ANSPDCP, dreptul de a va adresa justitiei

Important: In cazul in care, in vederea încheierii unui contract de asigurare prin DESTINE Broker ne  transmiteți si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a informa persoanei respectiva in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Pentru orice lamuriri, informatii, solicitari sau exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate la adresa sediului social mentionat mai sus, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.destine-broker.ro, sectiunea ”Prelucrarea datelor cu caracter personal”, subsectiunea ”cereri”, (iii) la adresa de e-mail: dpo@chiric.eu,sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul DESTINE Broker mentionate mai sus. Mai multe informatii despre politica noastra privind protectia datelor cu caracter personal puteti gasi pe site-ul nostru www.destine-broker.ro.

Daca aveti o cerere, completati acest formular: