Asigurare de Raspundere Civila

HomeAsigurariAsigurare de Raspundere Civila

Asigurare de Raspundere Civila

Caracteristici cheie

 • 7 tipuri de Asigurari de Raspundere Civila
 • Produs complex
 • Acoperiri multiple

Solicita Oferta

O asigurare de raspundere civila fata de terti te protejeaza in cazul unor evenimente, de care poti fi facut responsabil si care afecteaza bunurile, integritatea sau viata altor persoane. Intr-o astfel de situatie, in care poti fi raspunzator din punct de vedere legal, compensarea financiara pe care ar trebui sa o platesti din bugetul propriu este acoperita prin asigurare.

civil liability insurance someone working at a desk

Tipuri de asigurari de raspundere

1. Asigurare de raspundere civila case de expeditii

Asigurarea este destinata:

 • Caselor de Expeditii care au o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana;
 • Societatilor de transport care efectueaza pe langa activitatea de transport rutier si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

Aceasta asigurare de raspundere civila este obligatorie, impusa de legislatia privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor  conexe acestora, prin Ordonanta de urgenta nr.109/2005, emisa de Guvernul Romaniei si Ordinul 1987/18.11.2005 emis de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Asigurarea este necesara in vederea obtinerii licentei pentru activitati conexe transportului rutier,  activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public.

O asigurare de raspundere civila pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier public acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri sau de persoane, pentru care este autorizat.

Suma asigurata va fi stabilita in EURO, conform prevederilor legislatiei in vigoare privind activitatea de transporturi rutiere si a activitatilor conexe acestora.

Prima de asigurare se stabileste in functie de suma asigurata,putand fi achitata integral sau in rate.

Acest tip de polita poate fi incheiata de orice persoana juridica autorizata si atestata in prestarea unor servicii si executarea unor lucrari de specialitate la sediul propriu sau la domiciliul clientului. Printre acestea amintim: curatatorii, ceasornicari, cizmarii, firme ce ofera servicii de montare a mobilierului, geamurilor, antene si cablu TV, reparatii aparatura electronica sau casnica, zugravit si alte decoratii interioare, gradinarit, s.a.

O asigurare de raspundere civila va acoperi sumele de bani pierdute de asigurat pentru recompensarea prejudiciilor provocate in timpul si prin desfasurarea activitatii. Astfel, in cazul producerii uneia din riscurile specificate in polita, in urma careia exista pagube materiale (avarierea sau distrugerea bunurilor, tertului prejudiciat), vatamare corporala sau decesul unei terte persoane, asiguratorul va plati sumele pe care ar trebui sa le plateasca asiguratul cu titlu de desdaunare, persoanei prejudiciate, sau a mostenitorilor de drept in cazul unui deces. Societatea de asigurari va plati si cheltuielile de judecata ale asiguratului, in cazul in care a fost obligat la desdaunare de catre instanta judecatoreasca, precum si cheltuielile de judecata ale tertului prejudiciat, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca pa plata acestora.

Aceasta polita acopera doar prejudiciile provocate de asigurat unei terte persoane si nu a asiguratului si a bunurilor sale sau a angajatilor acestuia. Pentru o acoperire completa a riscurilor cu care se confrunta o firma de orice gen, societatile de asigurari ofera pachete de asigurari sau ofera diferite clauze suplimentare adaptate la cerintele si la domeniile de activitate ale asiguratilor.

Beneficiarul sumei asigurate este de obicei asiguratul, dar despagubirea poate fi platita si direct persoanei pagubite sau mostenitorilor acesteia, cu acordul asiguratului si in cazul in care acesta nu a fost deja despagubit de catre asigurat din mijloace proprii.

Suma asigurata si primele de asigurare aferente depind de la caz la caz, avand in vedere genul de servicii prestate si riscurile uzuale ale activitatii.

2. Asigurare de raspundere civila a prestatorilor de servicii

3. Raspundere civila a producatorului si importatorului

Aceasta polita de asigurare de raspundere civila poate fi contractata de orice persoana fizica sau juridica, detinand calitatea de producator, adica fiind: fabricantul de materie prima, componente sau produs finit, persoana care folosind numele sau marca firmei sale asupra unui produs se prezinta ca producator. Se includ in asigurare sub aceleasi conditii si persoanele care importa produse in vederea vanzarii, inchirierii acestora sau a distribuirii in orice alta forma. Se pot asigura cu aceasta polita si distribuitorii autorizati ai produsului in masura in care acestia intervin asupra produsului intr-una din formele amintite.

In general se pot cuprinde in polita de asigurare o gama larga de produse, cu exceptia: explozibililor, artificii, produse volatile, medicamente, produse chimice (vopsele, ingrasaminte, pesticide, etc…), arme, munitie, materiale genetice, unele echipamente si implanturi medicale, s.a.

Societatea de asigurare va acoperi pierderile banesti pe care asiguratul ar trebui sa le suporte in cazul in care a provocat un prejudiciu si este obligat sa il repare. In cazul producatorului fiind vorba de prejudiciile urmate din vanzarea marfii si care prin utilizarea ei poate provoca vatamare corporala, deces, pierderi materiale.

De regula se ofera despagubiri pentru: sumele pe care asiguratul trebuie sa le plateasca cu titlu de dauna (pentru vatamare, deces, pagube materiale provocate accidental de un produs realizat de asigurat) si cheltuieli de judecata facute de asigurat sau de pagubit in cazul in care asiguratul a fost obligat la plata prin hotarare judecatoreasca. Despagubirea se poate acorda direct pagubitului (sau mostenitorilor acestuia in caz de deces) sau asiguratului.

Aceasta asigurare este necesara pentru acoperirea pierderilor materiale in urma unui proces civil. Indiferent de ce produce o societate, materie prima sau produse finite, alimente sau parti componente, exista intotdeauna posibilitatea scoaterii pe piata a unui bun contaminat sau cu defecte, iar distributia acesteia pe piata poate aduce un proces civil cu sume enorme de despagubit. Raspunderea producatorului si cea a importatorului sau distribuitorului este foarte mare in acest caz si sumele platite ca despagubire pot duce la un regres in evolutia firmei sau chiar la faliment.

Aceasta asigurare ofera protectie asiguratului in legatura cu pierderile si cheltuielile necesare despagubirilor determinate de neglijenta angajatorului. Asigurarea acopera pierderile materiale ale angajatorului ca urmare a prejudiciilor provocate din vina sa, angajatilor a caror activitate se desfasoara in baza unui contract de munca sau de ucenicie.

Pentru a intelege mai bine acest tip de asigurare te invitam sa programezi o intalnire cu un consultant Destine Broker, aici.

 • accidentarea si decesul cauzat angajatilor;
 • cheltuieli facute de asigurat in procesul civil (in cazul in care a fost obligat la despagubiri);
 • cheltuieli de judecata ale angajatului (ca pagubit);
 • avarierea sau distrugerea bunurilor apartinand angajatului (printre acestea amintim documente oficiale care se afla in pastrarea angajatorului)

Despagubirile nu pot fi mai mari decat suma asigurata sau valoarea pagubei.

Beneficiarul sumei asigurate poate fi dupa caz, asiguratul, angajatul pagubit, cu acordul asiguratului sau in caz de deces mostenitorii legali ai persoanei decedate.

De regula, constatarea prejudiciilor se face de catre societatea de asigurari impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia. Depinzand de situatie, cu acordul ambelor parti se pot consulta experti iar in caz de deces se va lua in considerare expertiza medico-legala.

4. Asigurare de raspundere civila a angajatorului

5. Raspunderea civila legala a proprietarului fata de chirias

Aceasta asigurare de raspundere civila se adreseaza celor care detin in proprietate un imobil pe care il inchiriaza altor persoane, cu destinatia de locuinta, spatiu comercial, birou, etc. Acestia pot fi persoane fizice sau juridice.

In urma contractului de inchiriere care atesta drepturile si statutul persoanelor inscrise in contract ca proprietar si chirias, asiguratorul va acoperi pagubele produse de proprietar in calitate de asigurat fata de chirias, in aceasta situatie fiind cel pagubit. Prejudiciile cauzate din vina asiguratului se refera de obicei la conditiile de intretinere a spatiului inchiriat, cu conditia ca acestea sa se produca in limitele de valabilitate a contractului de inchiriere si a politei de asigurare.

Asiguratorul va acorda sumele pe care asiguratul trebuie sa le plateasca pagubitului, ca urmare a unor fapte savarsite din vina sa pentru urmatoarele:

 • prejudicii cauzate chiriasului prin vatamari corporale si deces;
 • prejudicii cauzate chiriasului prin distrugerea sau avarierea proprietatii acestuia;
 • cheltuieli de judecata a pagubitului precum si cheltuieli facute de asigurat in proces civil (daca a fost obligat la dezdaunare si plata cheltuielilor de judecata).

Aceast tip de polita se poate procura de catre persoane fizice sau juridice in calitate de chirias, care au dreptul de folosinta temporara a unui imobil sau parti de imobil in baza unui contract de inchiriere incheiat cu proprietarul imobilului, in schimbul unei sume de bani stabilita in contract.

Se acopera prejudiciile provocate de chirias proprietarului, in termenii contractului de inchiriere si in termenul valabilitatii politei de asigurare, ca urmare a faptelor savarsite din culpa sa, sau a altor persoane de care acesta raspunde in baza legii, precum si animale si obiecte aflate in paza sa juridica.

Se acorda despagubiri pentru urmatoarele:

 • prejudicii cauzate proprietarului prin vatamari corporale si deces
 • prejudicii cauzate proprietarului prin distrugerea sau avarierea proprietatii acestuia
 • cheltuiele de judecata ale asiguratului in proces civil, precum si cele ale pagubitului, daca asiguratul a fost obligat la dezdaunare si plata cheltuielilor de judecata.

6. Raspunderea civila legala a chiriasului fata de proprietar

7. Raspundere civila operator de transport (ROTR)

Acopera riscurile de prejudicii materiale produse tertilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

Asigurarea ROTR este destinata operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licentei de transport. Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca dispune de capacitate financiara in valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul si de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule.

Asigurarea ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari a serviciilor de transport prestate de asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii a asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Solicita o oferta personalizata

  Tip client

  Acord de Marketing

  Sunt în mod expres de acord ca Destine Broker de Asigurare-Reasigurare (“Destine Broker”), în calitate de broker de asigurări, să prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing direct și, în acest sens, sunt în mod expres de acord să mi se comunice și să primesc de la Destine Broker informări despre serviciile și produsele sale, inclusiv pentru îmbunătățirea acestora, beneficii pe care să le accesez, oferte promoționale sau oportunități de asigurare:

  DaNu

  Informare privind protectia datelor cu caracter personal

  Având în vedere că, urmare a faptului că veți completa datele cu caracter personal ale dvs. sau ale altor persoane, Destine Broker va prelucra aceste date în scopul furnizării de servicii de asigurare sau în alte scopuri agreate, după caz, vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidentialitate.